Algemene voorwaarden

Op al onze handelingen en werkzaamheden zijn van toepassing: op binnenlands vervoer de Algemene Vervoerscondities 2002 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie; op grensoverschrijdend vervoer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, kortheidshalve genoemd "C.M.R.-Verdrag". Zie voor meer informatie: http://www.sva.nl/vervoerrecht/cmr-verdrag/cmr-toelichting.

Betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn de "Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden", gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage, laatste versie, van kracht. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

« Terug naar de homepage